Copyright © 2013 ÖLM i Skandinavien AB

Två viktiga komponenter när man skall skapa en säker arbetsmiljö på ett lager är kunskap och förståelse.
Det gäller likväl för personal som arbetar med planering av lager som för personal som arbetar med drift och underhåll.
Vi har kurser i ställagelära som på bara några timmar höjer kompetensen avsevärt hos personalen.

Arbetsmiljöverket

Örebro, Falun

Ahlsell, Centrallager

Hallsberg

Norrbottens Flygflottilj


Emhart Glass Sweden AB

Örebro

Beckers Färg

Stockholm

nöjda kunder: Kursen omfattar:

DE NYA EUROPASTANDARDERNA.

ARBETSMILJÖVERKETS BESTÄMMELSER RÖRANDE STÄLLAGE.

ÅRTAL OCH HÄNDELSER.

PLANERING AV LAGERSYSTEM.

OKULÄR- OCH EXPERTBESIKTNINGAR.

VILKA PÅFÖLJDER FÅR EN OLYCKA?

BEGREPP, BENÄMNINGAR (TERMINOLOGI).

MÅTT OCH TOLERANSER.

KONSTRUKTIONSPRINCIPER.

OBSERVATIONSPUNKTER.

BRIST-/SKADEPRIORITERING.

Tid:

Teori 4-6 timmar. Tiden kan variera beroende på kompetensnivå och hur mycket frågor som ställs. (Kursen kan anpassas efter behov).

Finns önskemål, kan del av tiden innefatta en praktisk del på ert lager. Där vi exempelvis går igenom hur man bedömer olika brister vid okulärkontroll och andra frågor om just ert lager.


Plats:

Lämplig utbildningssal med projektor och filmduk samt om praktisk del önskas en lagermiljö med pallställ. Platserna tillhandahålls och bekostas av er.
(Utbildningen kan också genomföras i ÖLM:s lokaler i Örebro).


Övrigt:

Efter genomförd utbildning erhåller varje deltagare ett intyg på

genomförd utbildning samt kompendium i Ställagelära.

Lämpliga befattningshavare för kursen:

Kursen vänder sig mot ett brett register av befattningshavare, från ansvariga chefer till lagerpersonal/truckförare.
T.ex. VD, säkerhetsanvarig för drift och underhåll av lagerinredningen, avdelningschefer, huvudskyddsombud, skyddsombud, underhållschef, fastighetschef, truckförare.

Klicka här för att kontakta oss.


Gör en intresseanmälan här!