Copyright © 2013 ÖLM i Skandinavien AB

Kursen ger förståelse och kunskap för att skapa en säker arbetsmiljö med pallställ.
Den vänder sig till dig som arbetar på eller med ett lager där det finns pallställ t.ex. säkerhetsansvarig, skyddsombud, underhållstekniker, truckförare.

Plats: Meddelas senare vid bokning.

Arbetsmiljöverket

Örebro, Falun

Ahlsell, Centrallager

Hallsberg

Norrbottens Flygflottilj


Emhart Glass Sweden AB

Örebro

Beckers Färg

Stockholm

nöjda kunder:

Klicka här för att kontakta oss.


Kursdagar i säkerhet på lager - Ställagelära:
Nya kursdagar och platser kommer inom kort.

Kursprogram:


Tid:


08.30-09.00

- Samling, kaffe o macka.



09.00-12.00

- Presentation


- Årtal och händelser


- De nya europastandarderna


- Arbetsmiljöverkets bestämmelser rörande ställage


- Vilka påföljder får en olycka


- Begrepp, benämningar (Terminologi)



12.00-13.00

- Lunch



13.00-14.30

- Konstruktionsprinciper


- Mått och toleranser


- Planering av lagersystem



14.30-14.45

- Kaffe o kaka



14.45-15.55

- Okulär- och expertbesiktningar


- Observationspunkter


- Brist- och skadeprioritering



15.55-16.00

- Utdelning av kursintyg, avslutning

Vägbeskrivning ÖLM, Örebro

Gör en intresseanmälan här!